Kamenolom Silit

U kamenolom Silit – BIH proizvode se blokovi istoimenog materijala.