Kamenolom Avorio

Pašarin d.o.o.

PAŠARIN (Avorio) U kamenolomu Pašarin koji se nalazi u neposrednoj blizini kamenoloma KAVADUR također proizvodimo blokove materijala AVORIO.