Kamenolom Plano

Adria Kamen d.o.o.

U kamenolom Avorio kamen proizvodimo blokove materijala AVORIO. Riječ je o viskokokvalitetnom vapnencu, poznatom diljem Hrvatske i svijeta.